ZAHRADNÍ  ARCHITEKTURA
NÁVRHY  /  REALIZACE  /  PORADENSTVÍ
Zahrada je o detailech
Zahrada je o detailech
Zahrada je o detailech
Zahrada je o detailech
Zahrada je o detailech
Zahrada je o detailech
stejně tak jako o promyšleném celku!
stejně tak jako o promyšleném celku!
stejně tak jako o promyšleném celku!
stejně tak jako o promyšleném celku!
stejně tak jako o promyšleném celku!
stejně tak jako o promyšleném celku!
Nejlepší cestou k tvorbě zahrady je spolupráce s odborníkem, který vytvoří, dle Vašich individuálních požadavků, ideální venkovní prostor pro Váš odpočinek, rekreaci nebo reprezentaci.
Nejlepší cestou k tvorbě zahrady je spolupráce s odborníkem, který vytvoří, dle Vašich individuálních požadavků, ideální venkovní prostor pro Váš odpočinek, rekreaci nebo reprezentaci.
Nejlepší cestou k tvorbě zahrady je spolupráce s odborníkem, který vytvoří, dle Vašich individuálních požadavků, ideální venkovní prostor pro Váš odpočinek, rekreaci nebo reprezentaci.
Nejlepší cestou k tvorbě zahrady je spolupráce s odborníkem, který vytvoří, dle Vašich individuálních požadavků, ideální venkovní prostor pro Váš odpočinek, rekreaci nebo reprezentaci.
Nejlepší cestou k tvorbě zahrady je spolupráce s odborníkem, který vytvoří, dle Vašich individuálních požadavků, ideální venkovní prostor pro Váš odpočinek, rekreaci nebo reprezentaci.
Nejlepší cestou k tvorbě zahrady je spolupráce s odborníkem, který vytvoří, dle Vašich individuálních požadavků, ideální venkovní prostor pro Váš odpočinek, rekreaci nebo reprezentaci.
NÁVRHY ZAHRAD
Pokud je pro Vás zahrada prostorem, kde chcete žít a trávit svůj volný čas nebo objektem, který máte Vy či Vaše okolí denně na očích, je určitě vhodné uspořádat celý prostor dle jasně promyšleného konceptu a dát místu jednotící charakter a myšlenku a to nejen prostřednictvím použitých druhů rostlin, ale i použitých materiálů, technických a herních prvků či doprovodných prvků umění.
Nechcete-li založit zahradu u starší stavby či uzpůsobit zahradu stávající Vašim současným požadavkům, ale zamýšlíte vytvořit novou zahradní úpravu u Vaší budoucí novostavby, využijte této příležitosti a plánujte zahradu společně s domem tak, aby vznikl harmonický celek. Každá zahrada má svá specifika, ale měli bychom vždy ctít genia loci (ducha místa), zachovat kouzlo detailů, zákoutí nebo dát vzniknout novým.
Postup při návrhu zahradní úpravy
Při první schůzce na pozemku budoucí zahradní úpravy si v prvé řadě vyslechnu Vaše představy a požadavky na funkce, které by měl prostor plnit. Poté si zakreslím současný stav pozemku a pořídím fotodokumentaci.
Na základě vlastních a Vámi poskytnutých podkladů vytvořím prvotní skici jednotlivých nápadů a hmotovou studii možného uspořádání, obvykle ve dvou variantách. Tyto varianty pak společně probereme. Následně dopracuji Vámi vybranou variantu či vytvořím novou dle Vašich připomínek. Výsledkem je finální studie, která již jasně vyjadřuje nejen prostorové uspořádání, ale i zamýšlený charakter výsadeb.
Tvorba zahrady je živelný proces a zejména u novostaveb, které jsou teprve ve výstavbě, se řada podmínek stále mění a je tak nutné být v častém kontaktu.
Následuje tvorba podkladů pro realizaci zahrady zahrnující zejména vytyčovací plány, jednotlivé osazovací plány, případně řezy terénem a detaily technických prvků. Nedílnou součástí je popis technologií založení jednotlivých vegetačních prvků. Dle poskytnutých materiálů je možné realizovat zahradu i svépomocí.
Nejvhodnější je však svěřit realizaci odborníkům. V oblasti realizace dlouhodobě spolupracuji s profesionální zahradnickou firmou VTP AGRIEN, spol. s r.o., která má dlouholeté zkušenosti i s realizací okrasných a koupacích jezírek. Je však čistě na Vás, jakou realizační firmu zvolíte, vždy ráda zajistím odborný dozor tak, aby Vaše budoucí zahrada byla založena kvalitně a především v souladu s návrhem.
Cena návrhu
Protože žádný pozemek není stejný, řídí se cena návrhu dle konkrétních podmínek, kterými jsou výměra pozemku, jeho členitost a samozřejmě požadavky investora.
OSTATNÍ SLUŽBY
Návrhy zimních zahrad a interiérové zeleně
Studie veřejných prostranství a krajinných úprav
Pasport zeleně, inventarizace dřevin a technických prvků
Příprava podkladů pro povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
a dále...
Grafické a kresličské práce   
ZAHRADY
Návrh zahrady s dominantní vodní plochou bazénu a okrasného jezírka
Návrh zahrady s terasami ve dvou výškových úrovních
Variantní hmotová studie rozlehlé zahrady
Výsledný návrh rozlehlé zahrady
Návrh zahrady v členitém terénu
Návrh a podoba zahrady třetí rok po realizaci
Návrh dotvoření již započaté zahrady   
VEŘEJNÉ PROSTORY
Veřejné prostory města Soběslav
Návrh spřístupnění svahů podél řeky Svratky
Návrh herní zahrady základní školy   
MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA
Návrh mobiliáře a trámové konstrukce
Návrh přístřešku nad skálou   
OSTATNÍ
Návrh uspořádání krajiny města Soběslav a jeho okolí
Osazovací plány
Technické detaily   
ING. NELA HERMANOVÁ
Tel.: +420 607 984 191
E-mail: email@zahrady-hermanova.cz
Adresa: Borová 24, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
IČ: 749 71 212   
Působím zejména v oblasti Jižní Čechy:  České Budějovice   |   Český Krumlov   |   Jindřichův Hradec   |   Kaplice   |   Písek   |   Prachatice   |   Soběslav   |   Strakonice   |   Tábor   |   Třeboň