Park DLOUHÉ ROLE v obci Včelná s veřejným ohništěm

Park DLOUHÉ ROLE, jehož návrh jsem zahajovala veřejně projednávanou studií, kterou mi obec Včelná zadala již v roce 2018,  nahradil prázdnou travnatou plochu ve středu nové zástavby. Vznikl prostor pro setkávání, který v budoucnu přistíní řada stromů, což snad výrazně přispěje spolu s použitím přírodních povrchů propustných pro vodu k zlepšení místního mikroklimatu.

Centrum parku tvoří mlatová plocha s veřejným ohništěm a pítkem, která svými parametry umožňuje i setkávání u hry petanque.  Park nabízí různé možnosti posezení, děti zabaví tunel nebo přírodní cestička po kmenech z dubu. Dospělí mohou použít hrazdy nebo cvičební stroje. Vybrané okraje plochy jsou vymezeny trvalkovými výsadbami. Plocha však zůstává volně přístupná a průchozí ve všech směrech. Realizace byla dokončena v roce 2021.