Skip to main content

SLUŽBY

Odborné poradenství / konzultace

Konzultační forma spolupráce je vhodná u menších zásahů do stávajících zahrad nebo například v období plánování a umisťování stavby na pozemek. Lze ji zvolit kdykoli, kdy potřebujete v zahradě s něčím poradit.

V případě komplexního řešení je vždy nejlepší zpracovat kompletní návrh.

V rámci konzultací mohu poskytnout i poradenství v oblasti péče o nově založenou zahradu.

Návrhy zahrad novostaveb

Úprava prostoru okolo domu je stejně důležitá jako stavba samotná.

V souladu s návrhem lze v součinnosti se stavbou připravit rozvody inženýrských sítí, terény a opěrné prvky. Můžete zajistit přípravu pro případný zavlažovací systém nebo vymyslíme systém zachytávání a využití cenné srážkové vody v zahradě.

Zahrada u Vaší stávající nebo budoucí novostavby by měla být prodloužením pobytového prostoru domu.

Měla by poskytnout místo k odpočinku, ale třeba i aktivnímu trávení volného času dle Vašich zálib a koníčků. V rámci návrhu lze naplánovat celkové rozvržení prostoru včetně umístění drobných staveb (zahradní domek, altán, venkovní kuchyň, posezení s ohništěm apod.) nebo herních prvků pro děti či workoutového hřiště atd.

Vše lze smyslupně propojit systémem zpevněných a polozpevněných pěšin a ploch. To vše s ohledem na materiálové propojení se stavbou domu.

Návrhy revitalizací zahrad

Chcete oživit Vaší stávající zahradu? Zútulnit jí?

Navázat na novou přístavbu nebo potřebujete reagovat zacloněním nežádoucích pohledů na nově vzniklé stavby ve Vašem okolí? Pomůžeme Vám v rámci návrhu dát Vaší zahradě novou podobu. Přizpůsobit ji Vašim současným požadavkům i způsobu trávení volného času.

Výhodou starších zahrad bývají i stávající vegetační prvky. Zejména jsou to vzrostlejší stromy a keře, které mohou tvořit cenný základ navržených úprav. Z tohoto důvodu práce začnou pečlivým zhodnocením stávajícího stavu a provozu v zahradě. Doplněny mohou být nové prvky, které Vás vtáhnou do zahrady. Ty mohou často nahradit prvky, které již pozbyly význam (obvykle herní prvky pro děti apod.).

Výhodou zahrady je přirozená proměnlivost v čase.

Možnost ji přizpůsobit Vašim měnícím se požadavkům i způsobu trávení volného času. Doplněním nových prvků, ale třeba i rozšířením výsadeb a dosadbou zajímavějšího sortimentu rostlin.

Autorský dozor v průběhu přípravných a realizačních prací

Dle potřeby ráda zajistím dozor při přípravných a realizačních pracích tak, aby zahrada byla založena kvalitně a v souladu s hlavními myšlenkami návrhu. Komunikuji s realizačními firmami. Mohu zajistit osobní výběr vzrostlých dřevin nebo solitérních kamenů do zahrady.

Podpora při realizaci svépomocí

Realizaci zahrady je možné v souladu s dokumentací svěřit odborné realizační firmě. Stejně tak můžete zahradu realizovat i svépomocí. Tomu lze podklady pro realizaci navržených úprav přizpůsobit. Během realizace samotné Vám mohu poskytnout poradenství a pomoci se zajištěním a rozmístěním rostlin.

Zprostředkování realizace ověřenými firmami

V případě zájmu mohu zprostředkovat realizaci mnou ověřenými firmami. S těmi jsem v častém kontaktu a navzájem dobře známe svou práci i přístup k zakládání zeleně a technických prvků.

Zároveň Vám mohu pomoci s poptáním vhodných dodavatelů pro atypické prvky do zahrady a další služby.

V případě Vašeho výběru realizátora vždy ráda zajistím odborný dozor.

Návrhy firemní zeleně

Zeleň může pomoci zmírnit hlučnost, prašnost a eliminovat nežádoucí pohledy na zázemí staveb. Využijte ji ale více jako významný prvek reprezentace a zpříjemnění pracovního prostředí pro Vás i Vaše zaměstnance. Zeleň může vhodně doprovázet například informačními panely a přitáhnout pozornost i z širšího okolí.

V souladu s Vašimi požadavky navrhneme podobu zeleně. Specifikujeme vhodný plán následné údržby tak, aby zeleň působila upraveně v průběhu celého roku.

Návrhy veřejné a poloveřejné zeleně

Návrhy veřejných prostor měst a obcí včetně doprovodných prvků. Návrhy zeleně bytových domů, školních areálů a další služby.

Návrhy interiérové zeleně a zimních zahrad

Navrhneme vhodné doplnění zeleně do Vašeho interiéru v podobě rostlin v pěstebních nádobách, živých obrazů apod.