SLUŽBY

Odborné poradenství / konzultace

Pokud nechcete zpracovat kompletní návrh nebo si nejste jisti, zda se pustit do revitalizace Vaší stávající zahrady nebo se naopak teprve nacházíte ve fázi plánování stavby domu a jeho umístění na pozemku, lze zvolit konzultační formu spolupráce. V rámci konzultací mohu také poskytnout poradenství v oblasti péče o nově založenou zahradu a to obvykle vždy v době největších pravidelných zásahů do zahrady (jarní údržba, zmlazování odrostlejších dřevin několik let po založení apod.).

Návrhy zahrad novostaveb

Úprava prostoru okolo domu je stejně důležitá jako stavba samotná.
V souladu s návrhem lze v součinností se stavbou připravit rozvody inženýrských sítí, terény a opěrné prvky, zajistit přípravu pro případný zavlažovací systém nebo vymyslet systém zachytávání a využití cenné srážkové vody v zahradě. Zahrada u Vaší stávající nebo budoucí novostavby by měla být prodloužením pobytového prostoru domu a poskytnout místo k odpočinku ale třeba i aktivnímu trávení volného času dle Vašich zálib a koníčků. V rámci návrhu lze naplánovat celkové rozvržení prostoru včetně umístění drobných staveb (zahradní domek, altán, venkovní kuchyň, posezení s ohništěm apod.) nebo herních prvků pro děti či workoutového hřiště atd. Vše lze smyslupně propojit systémem zpevněných a polozpevněných pěšin a ploch s ohledem na materiálové propojení a barevnost se stavbou domu.

Návrhy revitalizací zahrad

Chcete-li oživit Vaší stávající zahradu, zútulnit jí, navázat na novou přístavbu nebo potřebujete reagovat zacloněním nežádoucích pohledů na nově vzniklé stavby ve Vašem okolí, pomůžeme Vám v rámci návrhu dát Vaší zahradě novou podobu a přizpůsobit ji Vašim současným požadavkům i způsobu trávení volného času. Výhodou starších zahrad bývají i stávající vegetační prvky, zejména vzrostlejší stromy a keře, které mohou tvořit cenný základ navržených úprav. Z tohoto důvodu práce začnou pečlivým zhodnocením stávajícího stavu a provozu v zahradě. Doplněny mohou být nové prvky, které Vás vtáhnou do zahrady a často mohou nahradit prvky, které již pozbyly význam (často herní prvky pro děti apod.). Výhodou zahrady je přirozená proměnlivost v čase a možnost ji přizpůsobit Vašim měnícím se požadavkům i způsobu trávení volného času doplněním nových prvků, ale třeba i rozšířením výsadeb a dosadbou zajímavějšího sortimentu rostlin.

Autorský dozor v průběhu přípravných a realizačních prací

Dle potřeby ráda zajistím dozor při přípravných a realizačních pracích tak, aby zahrada byla založena kvalitně a v souladu s hlavními myšlenkami návrhu. Komunikuji s realizačními firmami a mohu zajistit i osobní výběr vzrostlých dřevin nebo solitérních kamenů do zahrady.

Podpora při realizaci svépomocí

Realizaci zahrady je možné v souladu s dokumentací svěřit odborné realizační firmě nebo podle dokumentace zahradu realizovat i svépomocí. Při realizaci vždy ráda zajistím autorský dozor nebo zajistím podporu při založení zahrady svépomocí. Obvykle zajišťuji vyznačení navržených úprav a dozor při realizaci terénů včetně uložení větších kamenů. V další fázi realizace pro Vás mohu osobně vybrat významné solitéry (vzrostlé stromy i keře) do zahrady a dle jejich jedinečného charakteru zajistit rozmístění v zahradě.

Zprostředkování realizace ověřenými firmami

V případě zájmu mohu zprostředkovat realizaci mnou ověřenými firmami, se kterými jsem v častém kontaktu a navzájem dobře známe svou práci i přístup k zakládání zeleně a technických prvků. Zároveň Vám mohu pomoci s poptáním vhodných dodavatelů pro atypické prvky do zahrady apod. V případě Vašeho výběru realizátora vždy ráda zajistím odborný dozor.

Návrhy firemní zeleně

Zeleň může pomoci zmírnit hlučnost, prašnost a eliminovat nežádoucí pohledy na zázemí staveb. Využijte ji ale především (například v kombinaci s informačními panely s logem firmy) jako významný prvek reprezentace a zpříjemnění pracovního prostředí pro Vás i Vaše zaměstnance. V souladu s Vašimi požadavky navrhneme podobu zeleně a specifikujeme vhodný plán následné údržby tak, aby zeleň působila upraveně v průběhu celého roku

Návrhy veřejné a poloveřejné zeleně

Návrhy veřejných prostor měst a obcí včetně doprovodných prvků. Návrhy zeleně bytových domů, školních areálů apod.

Návrhy interiérové zeleně a zimních zahrad

Navrhneme vhodné doplnění zeleně do Vašeho interiéru v podobě rostlin v pěstebních nádobách, živých obrazů apod.