Přírodní kamenná zahrada – Čejkovice na Moravě

Návrh zahrady vyšel především z netradičního zadání investora, které pro mě bylo opravdu zajímavou výzvou: zahrada ideálně bez trávníku a s použitím teplomilných druhů jako je např. fíkovník. Výslednému řešení samozřejmě vyšlo vstříc velmi teplé klima oblasti Čejkovic. Celoplošně byly zapravením písku upraveny půdní podmínky tak, aby vyhovovaly suchomilným druhům, které se zde mohou i samovolně uchytit a naopak nepřály klasickým druhům plevelů. V zahradě byly rozprostřeny různé frakce kameniva, které byly doplněny solitérními kameny, aby výsledná podoba odrážela přirozenou podobu stanovišť se základy kamene. Byly použity nejen výsadby sazenic ale i výsevy suchomilných druhů travin a trvalek. (Realizace A-Z Záhrady jaro 2017)

Stav před / po realizaci dle návrhu