Slunná zahrada s přírodním okolím

Zahrada se plánovala s velkým předstihem včetně umístění gabionových zdí a hrubých terénních úprav. Konstrukce garáže byla v souladu s návrhem uzpůsobena pro budoucí realizaci extenzivní střešní zahrady. V zahradě je instalován závlahový systém. Dnešní podoba zahrady je především výsledkem bezvadné údržby. (Realizace vyjma střešní zahrady firma Guttulla s.r.o., jaro 2014)