Zahrada s kamenným jezírkem - Šindlovy Dvory

Zahrada je v souladu s návrhem rozdělena do dvou hlavních výškových úrovní. Centrum pobytu tvoří zahradní terasa s jezírkem, která je bezprostředním prodloužením pobytových prostor domu a díky jeho dispozici a velkoformátovým oknům funguje spolu s domem jako jeden celek. Přechod mezi jednotlivými výškovými úrovněmi tvoří svah, do kterého jsou umístěny i herní prvky pro děti doprovázené rostlinami s jedlými plody. Podoba zahrady reaguje na poměrně extrémní podmínky na slunné terase minimalizací ploch trávníku a vznikem přirozené kompozice kamene, mlatových pěšin a suchomilných trvalek. Základní koncept celého prostoru vznikal ve spolupráci s tvůrci jezírka a prvků z kamene – firmou KCB vodní světy.