Zahrada s kamenným jezírkem - Šindlovy Dvory

Zahrada, jejíž realizace byla započata v loňském roce, je v souladu s návrhem rozdělena do dvou hlavních výškových úrovní. Centrum pobytu tvoří již zrealizovaná zahradní terasa s jezírkem, která je bezprostředním prodloužením pobytových prostor domu a díky jeho dispozici a velkoformátovým oknům funguje spolu s domem jako jeden celek. Realizace spodní části zahrady bude v návaznosti na dokončování technických prvků pokračovat v podzimním termínu, kdy budou i příhodnější podmínky pro výsadbu rostlin. Přechod mezi jednotlivými výškovými úrovněmi tvoří svah, do kterého jsou postupně umisťovány i herní prvky pro děti doprovázené rostlinami s jedlými plody. Podoba zahrady reaguje na poměrně extrémní podmínky na slunné terase minimalizací ploch trávníku a vznikem přirozené kompozice kamene, mlatových pěšin a suchomilných trvalek. Základní koncept celého prostoru vznikal ve spolupráci s tvůrci jezírka a prvků z kamene – firmou KCB vodní světy.